کــافـه شعـــر دل ؛ تشنه لب هایِ باران است، باران بیاور، اندکی، بیشتر عاشقم کن به وبلاگمون خوش اومدین...لطفا توی نظرسنجی هم شرکت کنین! http://yagmur70.mihanblog.com 2020-05-31T11:36:55+01:00 text/html 2015-07-02T10:39:54+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر سفارش طراحی چهره http://yagmur70.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font size="4"><font size="5"><b><font color="#ff0000">طراحی چهره</font></b> با مداد</font><br></font></font><img src="http://uupload.ir/files/9hpq_10254089_845198058874990_1086328709_n.jpg" alt="9hpq_10254089_845198058874990_1086328709_n.jpg" height="499" width="499"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font size="4"><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>نمونه کارهارو از </b></font><a href="https://instagram.com/explore/tags/sefareshtarahichehre/" target="_blank" title="اینستاگرام">اینستاگرام </a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ببینید</b><br>جهت اطلاع ،سفارش و هماهنگی در همین پست نظر دهید<br>یا <font size="4"><b>somayeh943@yahoo.com </b></font>ایمیل بزنید<br></font></div></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">با تشکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2015-05-11T06:36:20+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر عکاسی های من http://yagmur70.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>عکاسی های من رو در اینستاگرام دنبال کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://axgig.com/images/71007656578453459529.jpg" alt=""></div> text/html 2014-11-20T10:36:58+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر تو رفتی... http://yagmur70.mihanblog.com/post/243 <font size="5"><font size="4"><b>بقیه کارامو از اینستاگرام دنبال کنید</b></font><br>somayeh__k</font><br><img class="shrinkToFit" alt="http://8pic.ir/images/w31dmaz9z3jd0oxu2fhb.jpg" src="http://8pic.ir/images/w31dmaz9z3jd0oxu2fhb.jpg" height="538" width="550"><br> text/html 2014-09-17T18:06:40+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر ســکوت... http://yagmur70.mihanblog.com/post/242 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-size: small; ">سکوت که می کنی</span><br><span style="font-size: small; ">وزن جهان را تنها به دوش می کشم!</span><br><span style="font-size: small; ">و کم که می آورم</span><br><span style="font-size: small; ">زمین آنقدر کند می چرخد</span><br><span style="font-size: small; ">که تو توی تقویم می ماسی</span><br><span style="font-size: small; ">و من</span><br><span style="font-size: small; ">آونگ&nbsp;می مانم</span><br><span style="font-size: small; ">بین حقیقتِ تو</span><br><span style="font-size: small; ">و افسانه ای که از تو در سرم دارم!</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-size: small; ">سکوت که می کنی</span><br><span style="font-size: small; ">شب پشتِ پلک های سکوت</span><br><span style="font-size: small; ">حتم می کند که تو هم تنهایی!</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br><img class="decoded" alt="http://www.axgig.com/images/91376702249735673951.jpg" src="http://www.axgig.com/images/91376702249735673951.jpg"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="left">سمیه<br></p> text/html 2014-09-17T07:48:11+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر یکی همیشه هست... http://yagmur70.mihanblog.com/post/241 <a href="http://negarkhaneh.ir/~somayeh943" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://www.xum.ir/images/2014/09/17/20.jpg" src="http://www.xum.ir/images/2014/09/17/20.jpg" height="354" width="482"><br> text/html 2014-05-26T18:01:06+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر آنقدر سرد شدم... http://yagmur70.mihanblog.com/post/239 <img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_23000158.jpg" height="208" width="564"> text/html 2014-05-17T14:31:33+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر تنهاتر از باران... http://yagmur70.mihanblog.com/post/236 <img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_09135910.jpg" height="186" width="560"><br><a href="https://www.facebook.com/pages/دنیای-نقاشی/764175733607077?skip_nax_wizard=true" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br> text/html 2014-05-17T14:30:47+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر خدا را مهمان قلب کوچکم کرده ام http://yagmur70.mihanblog.com/post/235 <img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_09231325.jpg" height="188" width="565"><br><a href="https://www.facebook.com/pages/دنیای-نقاشی/764175733607077?skip_nax_wizard=true" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br> text/html 2014-05-17T14:28:42+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر تموم شهر خوابیدن...من از فکر تو بیدارم http://yagmur70.mihanblog.com/post/234 <img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_15231950.jpg" height="184" width="553"><br><a href="https://www.facebook.com/pages/دنیای-نقاشی/764175733607077?skip_nax_wizard=true" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br> text/html 2014-05-17T14:26:28+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر فهمیدن احساس کار هر کسی نیست... http://yagmur70.mihanblog.com/post/233 <img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_17163955.jpg" height="187" width="565"><br><a href="https://www.facebook.com/pages/دنیای-نقاشی/764175733607077?skip_nax_wizard=true" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br> text/html 2014-05-17T14:24:04+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر سخت محتاج به گرمای توام http://yagmur70.mihanblog.com/post/232 <a href="https://www.facebook.com/pages/دنیای-نقاشی/764175733607077?skip_nax_wizard=true" target="_blank" title="">مشاهده همه آثار</a><br><img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/5/somayeh943_15204839.jpg" height="185" width="557"><br> text/html 2014-03-13T15:39:54+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر تو بـا مــن باش.. http://yagmur70.mihanblog.com/post/230 <font size="2"><b>خدایا خسته ام!<br> از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدمـ ها<br> از بـے کسـے<br> از ایـــن کـه از جنـس ِ آدمـ های اطرافــم نیستــم<br> از اینکه همه تا میفهمــن از خودشــون نیستــم<br> رفتارشــون باهامـ عوض میشـه<br> خدایــا!<br> تو بـا مــن باش..<br></b></font><br><img itemprop="image" src="http://www.wisgoon.com/media/cache2/2a/45/2a45cba8616ca31fabe8fe310b803ddf.jpg" alt="عکس و تصویر معشوقه اى پیدا کردم به نام روزگار.....این روزها سخت مرا در اغوش, به بازى گرفتت" height="296" width="400"><div align="left"><font size="2"><b>somayeh</b></font><br></div> text/html 2014-03-09T10:57:25+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر کــودکـی هـای مـن .. http://yagmur70.mihanblog.com/post/229 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">تنـــد رفـتـه استــ ..</font></b><br><b><font size="3"> <span style="color: #333333;"><a href="http://sacar.ir/?p=10820"><span style="color: #333333;">کــودکـی </span></a></span>هـای مـن ..</font></b><br><b><font size="3"> با <span style="color: #333333;"><a href="http://sacar.ir/?p=10820"><span style="color: #333333;">دوچـرخـه </span></a></span>ی قــراضـه اش کـه همـیشــه ی خـدا…</font></b><br><b><font size="3"> <span style="color: #333333;"><a href="http://sacar.ir/?p=10820"><span style="color: #333333;">پنـچـر </span></a></span>بـود<br></font></b></font><img class="aligncenter size-full wp-image-10821" alt="سایت عاشقانه ساکار" src="http://sacar.ir/wp-content/uploads/sacarpic22.jpg" height="266" width="406"><br><div align="left">somayeh<br></div></div> text/html 2014-03-02T05:43:25+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر اینجـآ زمیـن اســتــ ... http://yagmur70.mihanblog.com/post/228 <div align="center"><font size="2"><b>اینجـآ زمیـن اســتــ ...<br> رسـم آدم هـآیـش عجیـب اسـتــ ...<br></b></font> <font size="2"><b><br> اینجـآ گـُم که بشـوی،<br></b></font> <font size="2"><b><br> به جـای اینکه دنبـآلت بگردنــد،فــراموشت میکـُنــند..<br></b></font> <font size="2"><b><br> زیـآد که خوب بـآشه،زیـآدی میشـوی!<br></b></font> <font size="2"><b><br> زیـآد که دم دسـت بـآشی،تکـراری میـشوی!<br></b></font> <font size="2"><b><br> زیـآد که بخـندی،برچـسـب دیوانـگی میخـوری!<br></b></font> <font size="2"><b><br> اینجـآ فقـط بـرای خودت زنـدگی کـُن....<br></b></font><img alt="" src="http://up.98love.ir/up/98love/Pictures/love/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%285%29.jpg" height="348" align="bottom" border="0" hspace="0" width="435"><br></div><b><br></b><div align="left"><b>somayeh</b><br></div> text/html 2014-02-18T10:09:18+01:00 yagmur70.mihanblog.com کافه شعر گاهی دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود... http://yagmur70.mihanblog.com/post/227 <div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ... .</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای! که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی..</font></b></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><b><font size="2">گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود... </font></b><br></font><img src="http://cdn1.bipfa.net/i/attachments/1/1329743172542145_large.jpg" style="max-width: 920px;" alt="bipfa_13_07_1113105516291.jpg - **چمدانم را گوشه اتاق می گذارم تو را گوشه ی قلبم اشک را گوشه ی چشمم امید را در گاوصندوق گذاشته ام مراقبش باش! دلم روی گاز است… بوی سوختنی می اید هود را روشن کن**" height="308" width="462"><br><div align="left">somayeh<br></div></div><div style="text-align: left;" align="right"><br><br></div>